બુધવાર, ડિસેમ્બર 07, 2016

સંબંધોના મૂલ્ય નો એમાં ફોડ હોય છે,
સ્પર્શ ગુપ્ત લાગણી નો બારકોડ હોય છે.

વિનોદ  નગદિયા (આનંદ)

મંગળવાર, ડિસેમ્બર 06, 2016

સ્વભાવ નથી કંઇ

ફિકર કરવા નો સ્વભાવ નથી કંઇ,
જિંદગીમાં તેથી તણાવ નથી કંઇ.

થોડું થોડું ટપકે છે દિલ ભલે પણ,
આંખમાંતો ભીનો ભાવ નથી કંઇ.

લોહીથી લથબથ ગઝલો મળે છે,
દેખીતો પણ એવો ઘાવ નથી કંઇ.

સાચવી લીધાં સંબંધો ઘણાં પણ,
લાગણીનો ઉંડો લગાવ નથી કંઇ.

એમ તો થોડુંક ચાહી લીધું છે,
જીવતર એળે તો સાવ નથી કંઇ.

સંકેલી લ્યો શતરંજ "આનંદ" 
રસ હવે રહે એવો દાવ નથી કંઇ.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

શનિવાર, ડિસેમ્બર 03, 2016

જરા ધીમે ધીમે

ગઝલ એમ ગાજો જરા ધીમે ધીમે,
ઝખમ થાય તાજો જરા ધીમે ધીમે.

ભરી મહેફિલમાં દરદ બેશરમ થઈ,
ઉતારે મલાજો જરા ધીમે ધીમે.

અચાનક નયનમાં જો આવી ગયા છો,
તો વરસીને જાજો જરા ધીમે ધીમે.

પ્રસંગો બધા સાવ અકબંધ દેશું,
કરોને તકાજો જરા ધીમે ધીમે.

હજી કાચી નીંદરમાં સપના સુતાં છે,
ઉઠાવો જનાજો જરા ધીમે ધીમે.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)


રિબાવી રિબાવીને માર્યા છે સપના,
રિઝાવી રિઝાવી આ નીંદરને થાક્યા.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 02, 2016

સમય ને આદત છે

જીવનમાં હસ્તક્ષેપ કરવા ની સમય ને આદત છે,
ઝખમ દઇ પછી લેપ કરવાની સમય ને આદત છે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

બુધવાર, નવેમ્બર 30, 2016

ઈશ્વર ઇચ્છા

સપના ફળ્યા નહીં, ઈશ્વર ઇચ્છા,
મોકા કળ્યા નહીં, ઈશ્વર ઇચ્છા.

જલાવી તો દીધી અમે જાત આખી,
છતાં ઝળહળ્યા નહી, ઈશ્વર ઇચ્છા.

પાગલ જવાની હતી જ્યારે વ્યાકુળ,
તમને મળ્યા નહીં, ઈશ્વર ઇચ્છા.

અતિ પ્રિય સ્વપ્નના મૃત્યુ ઉપર પણ,
અમે ખળભળ્યા નહીં, ઈશ્વર ઇચ્છા.

તકદીર સાથે ટકરાવ સીધાં,
ટાળ્યા ટળ્યા નહીં, ઈશ્વર ઇચ્છા. 

સંબંધ સઘળાં નિભાવી લીધાં પણ,
દલડાં હળ્યા નહીં, ઈશ્વર ઇચ્છા.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

ઉદાસી જીવનમાં બહુ આવી ગઇ'તી,
હવે તેથી રાખ્યો છે "આનંદ" સાથે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

રવિવાર, નવેમ્બર 27, 2016

લાગણી લીમડાની ડાળ થઇ જાય છે,
સંબંધોમાં જાણે હડતાળ થઇ જાય છે,
સત્યને જો પ્રમાણિકતાથી વળગી રહો,
જિંદગી તો દઝાડતી ઝાળ થઇ જાય છે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)
જ્યારે જ્યારે
આલા ખાચર પંડમા આવે છે
ત્યારે ત્યારે
ર.પા.ની કવિતાની ચોપડીઓ
આઘી પાછી કરી દઉં છું
અને
બાપુ તરતજ તલવાર મ્યાન કરીને
નીચી મુંડીએ કામે લાગી જાય છે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

(કવિ શ્રી રમેશ પારેખ જન્મ દિન - ૨૭ નવે.)
જ્યારે જ્યારે
આલા ખાચર પંડમા આવે છે
ત્યારે ત્યારે
ર.પા.ની કવિતાની ચોપડીઓ
આધીપાછી કરી દઉં છું
અને
બાપુ તરતજ તલવાર મ્યાન કરીને
નીચી મુંડીએ કામે લાગી જાય છે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

(કવિ શ્રી રમેશ પારેખ જન્મ દિન - ૨૭ નવે.)

શનિવાર, નવેમ્બર 26, 2016

રીડીયા રમણ થાય છે,
ગીધને જમણ થાય છે,
નિર્ધન જનો નું નામ લઇ,
પાશેર અધમણ થાય છે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

શુક્રવાર, નવેમ્બર 25, 2016

લાગણી ઓછી થઇ જાય છે,
કોઇ જો સાચું કહી જાય છે.

વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

સોમવાર, નવેમ્બર 21, 2016

એવી હવા નથી


મારા વિષે થોડી તને  જો ખેવના નથી,
તારી કને આ હાથને ફેલાવવા નથી.


ફૂલો સમા છે સ્પર્શ ને ઝાકળ શાં હેત છે,
ડંખો છતાં ને કેમ પણ ઓછાં થતાં નથી.


લાગે તને જો હાર આ છેવટની હાર છે,
નિકળી જવાની તો પછી કોઈ મના નથી.


અક્ષર ભલેહો એમના પણ શબ્દો એના નથી,
ઝળઝળિયાં તેથી આંખમાં તો આવતાં નથી.


તોફાન માં પણ મસ્તીની એણે જલાવી શગ,
બૂઝાવી દે "આનંદ"ને એવી હવા નથી.


વિનોદ નગદીયા (આનંદ)

રવિવાર, નવેમ્બર 20, 2016

થયા

ટેરવાં બરછટ થયા,
છેવટે પાકટ થયા.

ધર્મને છેડ્યો જરા,
લોહીના વહીવટ થયા.

સેલથી ઉંચકાય છે,
ડીજીટલ ઘૂંઘટ થયા.

યાદના વરસાદમાં,
એ સદા વાછટ થયા.

એ કદી સામે મળ્યા,
નેણલાં પનઘટ થયા.

કુટિલતા શીખ્યા નહીં,
તેથી સીધાંસટ થયા.

વિનોદ નગદીયા  (આનંદ)

શુક્રવાર, નવેમ્બર 18, 2016

આમ તો ધીર છે ધીરજ ખરેખર,
કિન્તુ આવે જો ખુદ પર તો રહેતી નથી.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)