શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 15, 2017

એકાક્ષરી

ના?
ગા.

ઘા?
માં.

દા,
કાં?

એ,
આ?

હું?
જા!

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

રવિવાર, ડિસેમ્બર 10, 2017

વાગી જાશે કદી

તેજ તલવાર છે, વાગી જાશે કદી,
શબ્દને ધાર છે, વાગી જાશે કદી.

કોક વસમી મરણનોંધ મળી આવશે,
યાદ અખબાર છે, વાગી જાશે કદી.

ઠેસને એટલી ય સમજણ પણ નથી,
આંધળો પ્યાર છે, વાગી જાશે કદી.

પહેરતાં થરથરે મારી માસુમિયત,
ફૂલનો હાર છે, વાગી જાશે કદી.

ઉંચકી ના શકે રોજ નિઃશ્વાસને,
એ વજનદાર છે, વાગી જાશે કદી.

દૂર ભાગે બધા એમ "આનંદ"થી,
જણ ગઝલકાર છે, વાગી જાશે કદી.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

શનિવાર, ડિસેમ્બર 09, 2017

પડખા ઘસ્યા કરો

રાત એમ જાશે નહી, પડખા ઘસ્યા કરો,
દર્દ કમ થાશે નહીં, પડખા ઘસ્યા કરો.

એજ તો અંગત બધા,એ ઉપાલંભ સહુ,
ઘાવ ભુલાશે નહીં,પડખા ઘસ્યા કરો.

સાવ નિચોવી નાંખો દિલ સત્વહીન થઇ છતાં, 
રાત ભીંજાશે નહીં, પડખા ઘસ્યા કરો.

કોઇ ચહેરો ધસમસે પુર થઇ "આનંદ" નું,
આંખમાં સમાશે નહી, પડખા ઘસ્યા કરો.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

પડખા ઘસ્યા કરો

રાત એમ જાશે નહી, પડખા ઘસ્યા કરો,
દર્દ ઓછું થાશે નહીં, પડખા ઘસ્યા કરો.

એ અંગત અંગત ચહેરા,એ ઉપાલંભો બધા,
ભૂલ્યા ભુલાશે નહીં, પડખા ઘસ્યા કરો.

સાવ નિચોવી નાંખો દિલ સત્વહીન થઈ, 
રાત ભીંજાશે નહીં, પડખા ઘસ્યા કરો.

કોઇ ચહેરો ધસમસે પુર થઇ "આનંદ" નું,
આંખમાં સમાશે નહી, પડખા ઘસ્યા કરો.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

ગુરુવાર, ડિસેમ્બર 07, 2017

કર્યું નથી.

વાતનું મંડાણ કર્યું નથી,
ને તમે ભંગાણ કર્યું નથી.

જેવા એ શેરીમાં ગયા નથી,
યાદોએ રમખાણ કર્યું નથી !

કોઈની યાદમાં આટલું ચિત્ત ને,
કોઈએ રમમાણ કર્યું નથી.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

બુધવાર, ડિસેમ્બર 06, 2017

કેટલી સુગંધ ભરી છે મારામાં,
આળસ મરડું તો મહેંક છૂટે છે.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

મંગળવાર, ડિસેમ્બર 05, 2017

લાગણીથી જરા હાથ આપો તમે,
હસ્તરેખા બધી મસ્તરેખા બને.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

સોમવાર, ડિસેમ્બર 04, 2017

અચાનક આવ્યો વરસાદ, ટેસડો કરો,
ને ભજીયા લાવ્યો વરસાદ, ટેસડો કરો.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

ધ્વસ્ત

ક્યારેક જ આવતા
"ઓખી"
વાવાઝોડાથી
જન જીવન કેવું
અસ્તવ્યસ્ત થઇ જાય છે !
"સખી"
તો રોજ આવે છે,
દિલમાં !

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

રવિવાર, ડિસેમ્બર 03, 2017

કાયમ

દશા દિલની મુલાયમ ને મજાની રાખજો કાયમ,
એમાં ભીતરની સારપને સજાવી રાખજો કાયમ.

તમારા શબ્દથી કોઈ હ્રદયને ઠેસ ના પહોંચે,
તમારા શબ્દને રેશમ વિંટાળી રાખજો કાયમ.

ઝખમ રૂજાઇ જાશે તો જીવન રસહીન થઇ જાશે,
પુરાણા પ્રેમની કોઈ નિશાની રાખજો કાયમ.

જીવન આખું સુગંધોથી મહેંકતો બાગ થઇ જાશે,
જરા યાદોની મંજૂષા ઉઘાડી રાખજો કાયમ.

તણાઈ જાય છે "આનંદ" હું પદ ના સમંદરમાં,
તમે ખુદને તમારાથી બચાવી રાખજો કાયમ.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

શનિવાર, ડિસેમ્બર 02, 2017

ગઝલ પરી

સપનામાં આવી જાય છે કાયમ ગઝલ પરી,
ઘાયલ કરીને જાય છે કાયમ ગઝલ પરી.

શ્વાસોમાં આસપાસનું વાતાવરણ ભરી,
તાજી ને માજી થાય છે કાયમ ગઝલ પરી.

દિલના ઉમંગ કે વ્યથા પરખી લીધા પછી,
એ રાગમાં જ ગાય છે કાયમ ગઝલ પરી.

સંબંધના સરવાળા ને કંઇ બાદબાકીઓ,
ઈંગિત કરીને જાય છે કાયમ ગઝલ પરી.

શાયર કોઈ જો તરફડે એના પ્રસવ સમે,
"આનંદ"થી હરખાય છે કાયમ ગઝલ પરી.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 01, 2017

આપી શક્યા નથી


જે દર્દ ને દિલમાં સદા રાખી શક્યા નથી,
એ દર્દના અફસોસ પણ ઓછા થયા નથી.

હમણાં જ આવશે પવન એની સુગંધ લઇ,
એ રાહમાં દિલથી અમે શ્વાસો ભર્યા નથી.

ઓશિયાળી જિંદગી હતી,શ્વાસો ઉધારના,
ગમતીલી કોઈ મહેંક પણ પામી શક્યા નથી.

ધરવી હતી તો જિંદગી બદલામાં પ્રેમના,
અશ્રુ સિવાય પણ કશું આપી શક્યા નથી.

ખોબો ભરી પામી ગયા "આનંદ" પ્રેમનો,
ગઝલોના રંગ એટલે ફિક્કા પડ્યા નથી.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ) 

ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2017

શરત છે

એક ઝખમ છે,સો સો દરદ છે,
ભેટ તમારી કેવી સરસ છે.

આજ સુધી છે સેજ કુંવારી,
કરચલી એની જડભરત છે.

કોઈ અમારું નામ ન લેતું,
કેટલી ઘેરી એની અસર છે.

હોઠ અમારા પાન દરદના,
સ્મિત ઉપરની આછી વરખ છે.

રોજ ગઝલ થઇ ઉતરડી જાશે,
યાદ કરી લ્યો એજ શરત છે.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

રાત બગડે

સમી સાંજે યાદ ન કરાય, રાત બગડે, 
અગાસીમાં એમ ન જવાય, રાત બગડે.

પલક ઉપરના સ્પર્શની યાદે,
સહજ હ્રદય પણ ભીનું લાગે,
છતાં ભીની આંખ ન કરાય, રાત બગડે.

કોઇ ચહેરો બહુ જ સતાવે,
નસે નસ જાણે બધિર બનાવે,
કદી એવું તંગ ન થવાય, રાત બગડે. 

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)

મંગળવાર, નવેમ્બર 28, 2017

રંગો ભરો

સાંજ ઢળતી જાય છે રંગો ભરો,
રંગોળી વિખરાય છે રંગો ભરો.

અંત લાવો યા તો લાવો મોડ કંઈ,
વાત ફિક્કી થાય છે રંગો ભરો.

આપના અવસાદની એને સજા?
આંગણું હિજરાય છે રંગો ભરો.

સ્પર્શ એને કયો મુલાયમ સાંભર્યો?
ટેરવાં મલકાય છે રંગો ભરો.

કોણ જાણે ક્યારે આવે તેડલાં,

એટલે તો થાય છે રંગો ભરો.

આ ગઝલ કેન્વાસમાં કેવી સરસ,
જાતને દોરાય છે રંગો ભરો.

વિનોદ નગદિયા (આનંદ)